Här hittar du samlad fakta om gynekologisk cancer. Gynekologiska cancersjukdomar uppstår i kvinnans könsorgan, och de tre vanligaste formerna av gyncancer är livmodercancer (endometriecancer), äggstockscancer (ovarialcancer) och livmoderhalscancer (cervixcancer). Nedan följer fakta om fyra former av gynekologisk cancer samt länkar till ytterligare faktablad. Informationen kommer från Cancerfonden, 1177.se och netdoktor.se

Äggstockscancer

Varje år insjuknar cirka 700 kvinnor i Sverige i äggstockscancer, ovarial cancer. De flesta som insjuknar är mellan 40 och 70 år.

Sjukdomstecken

Äggstockscancer brukar kallas för bukens tysta tumör och symtomen vid äggstockscancer är ofta otydliga. Diffus magvärk och en känsla av svullnad i magen kan vara första tecknet.

Behandling

Det finns flera olika behandlingsmetoder för äggstockscancer. Vilken behandling som ges beror på i vilket stadium sjukdomen befinner sig och vilken typ av cancerceller som tumören består av. Vanligen behandlas äggstockscancer med operation efterföljt av cellgifter.

Orsaker till äggstockscancer

Ingen kan riktigt svara på varför vissa kvinnor får äggstockscancer. Man tror att de kvinnliga könshormonerna har en viss betydelse. I vissa fall finns en ärftlighet, vanligast är en BRCA-mutation, som innebär en ökad risk för utveckling av bröst- och äggstockscancer.

Varje år får cirka 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer, cervixcancer. Detta är en halvering av antalet fall sedan mitten av 1960-talet. Minskningen har samband med att kvinnor mellan 23 och 59 år regelbundet kallas till gynekologisk cellprovtagning. Med cellprov kan man upptäcka förstadier till livmoderhalscancer som kan behandlas. Sådana förstadier kallas cellförändringar och det betyder inte att man har cancer. Medelåldern vid insjuknande i livmoderhalscancer är cirka 55 år och en fjärdedel är yngre än 40 år. Numera erbjuds en vaccination till alla unga flickor mot HPV.

Sjukdomstecken

Livmoderhalscancer ger i tidiga stadier få eller inga symtom. Små blödningar mellan menstruationerna kan förkomma, liksom blödning och ibland smärta under samlag.

Behandling

Det finns olika behandlingar för livmoderhalscancer. Vilken behandling som väljs beror bland annat på i vilket stadium sjukdomen befinner sig och vilken typ av cancerceller som tumören består av. De aktuella behandlingsmetoderna är operation eller kombination av strålbehandling och cellgifter. Ibland kombineras alla tre metoderna.

Orsaker till livmoderhalscancer

Mer än 98% av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av ett mycket vanligt virus, HPV-humant papillomvirus.
Rökning och upprepade underlivsinfektioner är två faktorer som påverkar slemhinnan i livmoderhalsen och bidrar till en påfrestning av det lokala immunförsvaret.

Livmoderhalscancer

Livmodercancer

Varje år upptäcks i Sverige cirka 1400 nya fall av livmodercancer. Livmodercancer drabbar framför allt äldre kvinnor och sjukdomen är mycket ovanlig före 40 års ålder.

Sjukdomstecken

Det vanligaste symtomet på livmodercancer är en blödning som uppträder utan föregående symtom hos en kvinna som passerat klimakteriet. Andra symtom kan vara oregelbundna blödningar (mellanblödningar) eller blodtillblandade flytningar efter att menstruationen har upphört.

Behandling

Det finns flera olika behandlingar mot livmodercancer. Vilken behandling som väljs beror bland annat på i vilket stadium sjukdomen befinner sig och vilken typ av cancerceller som tumören består av. Behandlingen innebär vanligtvis operation, ibland följt av cellgifter som ibland också kombineras med strålbehandling. För de flesta räcker det med att operera bort livmoder och äggstockar.

Orsaker till livmodercancer

Man vet inte exakt varför livmodercancer uppstår. Hormonbalansen mellan östrogen och progesteron spelar en central roll. Andra riskfaktorer är fetma och diabetes.

Vulvacancer är cancer i de yttre könsorganen, främst blygdläpparna. I Sverige insjuknar ungefär 150 kvinnor årligen i vulvacancer. Medelåldern vid insjuknande ligger runt 75 år.

Sjukdomstecken

Vanliga symtom är långvarig sveda, klåda eller ett sår i underlivet som inte läker.

Behandling

Den primära behandlingen av vulvacancer är operation. Behandlingen kan behöva kompletteras med lokal strålbehandling.

Orsaker till vulvacancer

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar vulvacancer men infektion av HPV är en riskfaktor.

Vulvacancer

Faktablad

Faktablad - Äggstockscancer

ENGAGe har skapat en serie faktablad om gynekologisk cancer för att öka medvetenheten kring sjukdomarna. Klicka här för att komma till faktabladet.

Faktablad - Hon behöver veta

Detta dokument har tagits fram av det europeiska nätverket för patientföreningar mot gynekologisk cancer i syfte att se över dagens hantering av äggstockscancer, hitta kunskap, med mer. Klicka här för att komma till faktabladet.

Scroll to top