Verksamhetsplan 2018

 

Vår vision

Vår vision är att skapa ett forum och en gemenskap för kvinnor i Västra Götalandsregionen som har eller har haft gynekologisk cancer – ett forum för positivt stöd där vi kan dela erfarenheter, lära oss mer och tillsammans arbeta för en jämlik cancervård.

Vår målsättning

Vår målsättning är att tillvarata de kvinnors intressen, som har eller har haft gynekologisk cancer, genom att:

 • Skapa mötesplatser för personliga kontakter.
 • Stödja och informera våra medlemmar och deras närstående.
 • Arbeta för en jämlik cancervård.
 • Informera och upplysa myndigheter, institutioner och allmänhet om de berördas situation.
 • Göra framställningar till och samarbeta med sjukvårdsinrättningar, landsting, kommuner samt andra organ och intressegrupper som handlägger eller har beröring med aktuella frågor.
 • Erbjuda stödpersonsutbildning i samarbete med Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation.

Verksamhetsplan 2018

 • Vi driver och utvecklar vår lokala gyncancerförening i Västra Götaland.
 • Vi anordnar utbildningstillfällen för att sprida kunskap och information.
 • Vi arrangerar medlemsaktiviteter för att skapa naturliga mötesplatser.
 • Vi synliggör vår förening bl.a. genom hemsida, informationsmaterial och annonsering.
 • Vi erbjuder samtalsstöd till kvinnorna i vår intressegrupp genom stödpersonsverksamheten.
 • Vi arbetar preventivt mot gynekologisk cancer genom att uppmana alla kvinnor att gå på screening och genom att informera om HPV-vaccination.
 • Vi tillvaratar patientens rätt att påverka vårdens utveckling och förbättringar genom att ta kontakter och aktivt delta i viktiga forum som vi är inbjudna in till som:
  • RCC, Regionalt Cancercentrum Väst
  • HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation i Göteborg
  • Brukarrådet Sahlgrenska Universitetssjukhuset område
  • Cancerforum Väst
 • Medlemsaktiviteter
  • Vi vill anordna minst 4 medlemsträffar med olika teman under året.
  • Vi vill planera in samtalstid i anslutning till våra temakvällar.
  • Vi vill anordna olika utbildningstillfällen för att sprida kunskap och information om såväl gynekologisk cancer som eftervård och resan tillbaka till livet.
 • Stödpersonsverksamhet
  • Vår ambition är att utbilda stödpersoner att verka i första hand inom föreningen.
 • Informationsvägar
  • Hemsidan www.adabeda.se som vi uppdaterar löpande med aktuella händelser, aktiviteter, information och kontakter.
  • Informationskort som kommer att bytas ut mot broschyrer.
  • Affischer vid inbjudningar till föreläsningar m.m. på platser där vi kan nå våra målgrupper.
  • Gynsam genom www.gynsam.se och Gynsamposten, 1ggr/kvartal
 • Bidrag
  • Vi ska ansöka om bidrag för att finansiera aktiviteter och utbildningar.

 

Styrning

 • Styrelsemöte 4 ggr/år
 • Verksamhetsplan
 • Budget

Organisation

 • Styrelse i enlighet med föreningens stadgar och årsmötesbeslut.

Historik

2004-2006

 • Föreningen Ada & Beda bildas formellt i april 2004.
 • Uppbyggnadsfas och medlemsvärvning.
 • Fokusering på stödpersonsverksamheten och på planering och anordning av medlemsaktiviteter.

2007-2010

 • Anordning av medlemsaktiviteter i centrum.
 • Fortsatt fokus på medlemsaktiviteter med olika innehåll.
 • Utvecklingsplaner gällande spridning av information samt fortsatt fokus på medlemsaktiviteter.

2011-2016

 • Antalet medlemsaktiviteter ökar och fler anordnas där samvaron står i centrum.
 • Fokus på utbildningstillfällen för att sprida kunskap.
 • Stödpersonsverksamhet, när någon behöver få prata.
 • Nytt informationskort tas fram och medlemsaktiviteter av olika karaktär prioriteras.

 

 

Scroll to top